Chcem ponuku

Vecné bremeno

Chystáte sa kúpiť nehnuteľnosť? V tom prípade by ste mali zbystriť, pretože nie vždy je kúpa nehnuteľnosti jednoduchá. Váš vysnívaný dom alebo byt môže byť obmedzený - tzv. vecným bremenom. Viete vôbec čo to znamená? A aké z toho plynú ďalšie úskalia?

Čo je vecné bremeno?

Vecné bremeno prikazuje majiteľovi nehnuteľnosti vykonať niečo alebo zdržať sa niečoho a to v prospech inej osoby alebo nehnuteľnosti. Tzn. že vecné bremeno vlastníka nehnuteľnosti obmedzuje v prospech niekoho iného. Vo väčšine prípadov sú spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti prechádzajúce na nového vlastníka.

Vo všeobecnosti sa vecné bremena delia na dva základné druhy:
 • in rem – bremeno spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti 

 • in personam – bremeno patriace určitej osobe. 

V prípade prvej možnosti je zaťažená určitá nehnuteľnosť. Bremeno prechádza z majiteľa na majiteľa a je neobmedzené. Práve preto si dávajte pri kupovaní nehnuteľností pozor. 

 

Zriadiť vecné bremeno môžu dve osoboy:

 • vlastník nehnuteľnosti

 • spoluvlastník nehnuteľnosti - môže zaťažiť svoj podial bez súhlasu ďalších spoluvlastníkov

Je niekoľko spôsobov ako vzniká vecné bremeno:
 • zmluvou

 • závetom

 • dohodou

 • rozhodnutím príslušného orgánu

 • zo zákona

 • vydržaním

Ako vecné bremeno zaniká? 
 • smrťou oprávnenej osoby

 • zánikom nehnuteľnosti 

 • splynutím práv a povinností.

Pokračujte v čítaní