Chcem ponuku

Úver s partnerom. Podmienky, priebeh a čo ak nastane rozchod?

Keď už vás prestane baviť bývanie v podnájme a neustále sťahovanie, začnete premýšľať o kúpe toho vlastného. Predsa len, vrážať peniaze do vlastného je lepšie, než platiť nájom v rovnakej sume, ako by ste napríklad platili úver. Ak o vlastnom bývaní rozmýšľajú partneri, ktorí ešte nie sú manželmi, je to zložitejšie. Začínate riešiť úver spolu s partnerom. Na čo si dávať v takom prípade pozor a čo v prípade rozchodu?

Aké podmienky by ste mali spĺňať, aby vám schválili úver s partnerom

Banky by nemali mať žiaden problém s udelením úveru pre partnerov, pokiaľ sú schopní úver splácať. Je jedno či máte dosť peňazí na splácanie spoločne alebo jednotlivo. Hlavnou podmienkou je teda schopnosť platiť úver načas.

Rozdiel medzi úverom s partnerom a úverom manželov

Schopnosť splácať úver sa hodnotí u manželov aj u partnerov rovnako. Treba myslieť na to, že úver v banke nie je možné papierovo rozdeliť medzi dvoch ľudí. Jediným rozdielom je, že partneri si môžu zvoliť výšku majetkových podielov, zatiaľ čo manželský pár má automaticky bezpodielové vlastníctvo.

Priebeh pri riešení úveru partnerov v praxi

Prvý krok nastáva dohodou medzi partnermi, ako budú úver brať. Majú 3 možnosti:

O úver požiadajú partneri spoločne, ale jeden z nich je spoludlžník

Na začiatku by si mali partneri stanoviť, ktorý z nich bude žiadateľ a ktorý bude spoludlžník. Žiadateľ by mal byť partner s vyšším príjmom, pretože dostane vyšší úver a lepšiu úrokovú sadzbu, partner s nižším príjmom by mal byť spoludlžníkom. Ak už si budete úver brať, najlepšie spravíte, ak budete vstupovať do hypotéky rovnocenne, takže každý platí polovicu úveru, čím sa vyhnete neskorším možným problémom (pri rozchode). Partneri by si mali vyriešiť aj vlastnícke vzťahy, to znamená, že by sa mali dohodnúť, kto bude vystupovať na liste vlastníctva.

Úver si zoberie len jeden partner, druhý zaplatí za nehnuteľnosť v hotovosti

Jeden z partnerov si berie úver, kde ako spoludlžník je uvedený partner, ktorý polovicu nehnuteľnosti zaplatil v hotovosti. Je jasné, že v nevýhode bude partner, ktorý platil v hotovosti z toho princípu, že ak je uvedený ako spoludlžník, musí úver platiť aj v prípade, ak ten druhý partner nebude. 

Ďalšou možnosťou je aj to, že by partner, ktorý platil za nehnuteľnosť v hotovosti, nebol uvedený ako spoludlžník úveru, bol by ale napísaný na liste vlastníctva, kde by vystupovali obaja partneri spolu. Tu treba myslieť na to, že banka berie do zálohy celú nehnuteľnosť a môže ju v prípade nesplácania úveru predať aj napriek tomu, že polovicu ceny nehnuteľnosti zaplatil jeden z partnerov.

Úver zoberie iba jeden z partnerov

Táto možnosť je výhodná, ak jeden z partnerov má nízky príjem, čo by mohlo ohroziť získanie vyššej sumy úveru. Zároveň je to výhoda, ak jeden z partnerov má vysoký príjem a nemusí zahŕňať toho druhého do úveru. V tomto prípade by si mali uvedomiť, že tento partner nemá na nehnuteľnosť žiadne právo, ak sa nedohodnú partneri medzi sebou inak. Ak dôjde k dohode a na liste vlastníctva budú figurovať obaja partneri, aj keď jeden z nich nebude nehnuteľnosť financovať a druhý áno, tak v prípade rozchodu sa partner, ktorý nehnuteľnosť financuje, dostáva do nevýhody.

Čo s úverom ak nastane rozchod?

Rozchod a vlastnenie nehnuteľnosti oboma partnermi môže spôsobiť rôzne situácie. Prvou je, že jeden z partnerov odkúpi časť nehnuteľnosti toho druhého. Ak nemá peniaze, je nútený si zobrať úver, pomocou ktorého vyplatí bývalého partnera. 

Druhá možnosť je, ak by si nikto nechcel ponechať nehnuteľnosť, tá by sa predala a zisk z predaja by sa rozdelil medzi bývalých partnerov a banke by sa vyplatila zvyšná suma úveru. Kto aký podiel má z predaja získať sa dá zistiť zo splátok a podielov, o ktorých je dobré mať prehľad. 

V prípade, ak sa medzi bývalými partnermi dohoda nekoná, celý proces môže skončiť na súde, ktorý môže trvať nejaký čas, cez ktorý naďalej musíte platiť úver, keďže banku vaše spory nezaujímajú. Súd môže zrušiť spoluvlastníctvo, s prihliadnutím na veľkosť podielu nehnuteľnosť rozdeliť, prikázať úhradu časti nehnuteľnosti druhému partnerovi alebo nariadiť úplný predaj nehnuteľnosti a následné rozdelenie zisku z predaja.

Najhorší možný scenár je, že nehnuteľnosť môže skončiť v dražbe, prídete o časť ceny nehnuteľnosti a partneri alebo partner sa dostane do registra dlžníkov.

Zhrnutie

Zvážte všetky možnosti pri braní úveru spoločne s partnerom. Nie vždy je to tá najlepšia cesta. Rozprávajte s partnerom, dohodnite si všetky kroky a preberte aj tie menej šťastné konce. Čo by ste robili v prípade rozchodu, kto by bol dlžníkom a kto spoludlžníkom. Poraďte sa s rodinou, s odborníkmi, ktorí vám pomôžu vybrať správnu možnosť presne pre vás. Brať úver nie je záležitosť na rok či dva, ale na niekoľko rokov.

Ak s partnerom alebo s bývalým partnerom potrebujete zmeniť bývanie, tak sa môžete obrátiť na spoločnosť REINS, ktorej služby využívajú klienti riešiaci rôzne životné situácie. 

Napríklad keď sa rodina rozrastá a je potrebné zväčšiť aj bývanie, prípadne sa presťahovať do satelitov. Na druhej strane partneri riešiaci rozchod vedia vďaka REINS predať svoju nehnuteľnosť veľmi rýchlo a jednoducho, bez obhliadok a čakania na záujemcu. 

Predávať nehnuteľnosť s REINS môžete začať priamo tu.

Zdroj fotky: Candice Picard, Unsplash

Pokračujte v čítaní