Chcem ponuku

Predaj bytu s hypotékou

Rozhodli ste sa, že predáte svoj byt, ale splácate naň hypotéku? Možno by ste mali vedieť, že predaj bytu s hypotékou nie je žiadnou veľkou prekážkou a postup predaja je takmer totožný, ako bez hypotéky. Aké možnosti predaja nehnuteľnosti s hypotékou existujú? 

Celú predajnú cenu uhradí kupujúci z vlastného

Úplne najjednoduchšie je, ak má kupujúci našetrené svoje vlastné finančné prostriedky a nemusí si ich požičiavať. Kupujúci v tomto prípade len uzavrie rezervačnú zmluvu a požiada banku o vyčíslenie hypotéky - tzn. sumy ktorú musí za byt doplatiť. Až po tom, môže uzavrieť zmluvu o kúpe a úschove. Kupujúci prevedie peniaze do úschovy a na účet banky zašle peňažné prostriedky, aby doplatil zvyšný hypotekárny úver. Peniaze určené predávajúcemu prevedie do úschovy. Aby mohli byť peniaze z úschovne uvoľnené, musí byť z nehnuteľnosti odstránené zástavné právo (vďaka doloženej kúpnej zmluve na kataster nehnuteľností) a zároveň zapísané nové vlastnícke právo kupujúceho. 

Prevod hypotéky

Ďalšou jednoduchou situáciou je, že aktuálny úver, ktorý je viazaný na nehnuteľnosť sa prenechá na kupujúceho. Hypotéka sa prevedie na nového majiteľa bytu či domu. V tomto prípade sa musí dať pozor, aby mal kupujúci v poriadku bonitu (ohodnotenie subjektu), ktorá by bola tak či tak potrebná, ak by kupujúci žiadal o novú, svoju hypotéku. Aj keď v tomto prípade odpadajú poplatky za predčasné splatenie hypotéky, kupujúci musí odsúhlasiť zvyšné podmienky hypotéky - úroky, výšku splátok a fixáciu.

Kupujúci žiada o novú hypotéku v rovnakej banke

Jednou z variánt je situácia, kedy si kupujúci vezme hypotéku v rovnakej banke, ako má predávajúci. Dôvodom je fakt, že v tomto prípade nie je nutné riešiť žiadnu zástavu, ale došlo by jedine k zmene vlastníka nehnuteľnosti. Po odsúhlasení hypotéky, banka najskôr vydá finančné prostriedky k splateniu pôvodnej hypotéky a zvyšok kúpnej z ceny zašle predávajúcemu.  

Kupujúci žiada o hypotéku v inej banke 

Asi najzložitejším a momentálne aj najčastejším prípadom je, keď si kupujúci vezme hypotéku v inej banke. Na nehnuteľnosť vzniknú dve zástavné práva, pokiaľ s tým teda bude banka predávajúceho súhlasiť. Hneď, ako kupujúci vyplatí pôvodnú hypotéku predávajúceho, zástavné právo zanikne a aktuálne zástavne právo bude mať len banka nová.Pokračujte v čítaní