Chcem ponuku

Dedičstvo - alebo na čo si dať pozor?

Keď nám zomrie milovaná osoba, väčšinou po sebe zanechá dedičstvo, ktoré občas prináša nejasné a nepríjemné úskalia. Na čo si teda treba dať pozor, aby ste na konci dedičského konanie neostali zúfalý a bezradný? 

Závet alebo nie? 

Vo všeobecnosti je známe, že pokiaľ závetca spíše závet u notára tak, aby spĺňala všetky formálne požiadavky, celé dedičské konanie bude zjednodušené tým, že celý majetok je odkázaný pozostalým. V tomto prípade môže závetca odkázať svoj majetok len tomu, koho uzná za vhodné on sám.

Ak však závetca závet nespísal, čaká dedičov tzv. zákonná dedičská postupnosť. Dedičstvo sa tak často rozdeľuje medzi najbližšiu rodinu - manželku, deti a to rovnakým dielom. V prípade, že najbližšia rodina nededí, pripadne dedičstvo na vnúčatá.

Pozor na dlhy!

Málokto vie, že dedičstvo môže so sebou priniesť aj mnoho problémov. Jedným z nich môžu byť dlhy, ktoré zosnulá osoba nestihla splatiť. Tie v momente smrti spadajú na novovzniknutých dedičov. Pýtate sa prečo? Akonáhle dedič príjme dedičstvo, okamžite prijíma majetkové vyrozumenie. Práve to je často najväčším kameňom úrazu, pretože v prípade, ak dlhy prevyšujú cenu nadobudnutého dedičstva, musí ich uhradiť zo svojho.

Samozrejme dedič v tomto prípade ma niekoľko možností:

  • prijať celé dedičstvo - tzn. aktiva aj pasiva

  • odmietnuť celé dedičstvo - tým pádom sa dlhom úplne vyhne

Dedič rovnako môže požiadať o tzv. výhradu súpisu pozostalosti. V tomto prípade dedič splatí dlhy len v takej výške, aby nepresiahli hodnotu dedičstva.

Je však dôležité dať si pozor aj na lehotu odmietnutia dedičstva - a to 1 mesiac odo dňa súdneho vyrozumenie. Ak má dedič trvalé bydlisko v zahraničí, táto lehota sa predlžuje ne 3 mesiace. 


Dedičov môže prekvapiť aj vydedenie

Áno, občas sa pozostalí môžu stretnúť aj s vydedením a to z niekoľkých preukázateľných dôvodov: 

  • Úplný nezáujem o zosnulú osobu,

  • neposkytnutie pomoci zosnulej osobe v núdzi,

  • potencionálny dedič spáchal trestný čin a bol odsúdený, 

  • dedič vedie neusporiadaný život. 

Pokračujte v čítaní