Chcem ponuku

Čo robiť, keď zdedím nehnuteľnosť?

Dedenie nehnuteľnosti, akou je dom alebo byt, znamená koniec života a začiatok rozhodovania sa, čo s nehnuteľnosťou robiť. S dedičstvom môžu byť spojedné žiaľ aj finančné problémy, ako je hypotéka či vzťahové záležitosti. 

Naopak, dedenie nehnuteľností môže byť aj finančným prínosom, ale zvládnutie transakcie čo najlepšie si vyžaduje určité poznatky. 

Ak máte otázky týkajúce sa špecifickej situácie ohladne dedenia, je rozumné vyhľadať pomoc od finančného či právneho poradcu.

Čo môžete urobiť, ak zdedíte nehnuteľnosť? 

Keď nehnuteľnosť zdedíte vy a vaša rodina, existujú tri hlavné možnosti. Dedič alebo dedičia sa v podstate môžu rozhodnúť, či ho obývajú, predajú alebo prenajmú. 

  • Obývanie domu znamená, že zostane v rodine, čo môže byť príťažlivé, ak sú s majetkom spojené spomienky. Ak neexistuje hypotéka, môže to byť aj ekonomická možnosť.

  • Predaj domu poskytuje okamžitú hotovosť, za predpokladu, že má vyššiu hodnotu ako hypotéka po nevyhnutných opravách. Môže to byť relatívne rýchly a jednoduchý spôsob, ako čo najlepšie využiť dedičstvo domova bez toho, aby ste museli pridávať akékoľvek budúce riziká.

  • Prenájom nehnuteľnosti môže poskytnúť pasívny príjem. Stať sa prenajímateľom však zahŕňa náklady a dohadovanie sa s nájomníkmi. Môže si to tak vyžadovať veľa času a starostí.


Ak zdedíte nehnuteľnosť, môžete to vyriešiť vaše finančné problémy?

Ak má nehnuteľnosť hypotéku, je potrebné zvážiť potrebu platiť mesačné splátky. Väčšinu hypoték môžu jednoducho prevziať dedičia.

Problém nastáva, ak hypotekárny zostatok je vyšší ako hodnota domu alebo bytu. V takom prípade môžu noví vlastníci nehnuteľnosť čo najskôr predať za cenu nižšiu, ako je zostatok úveru a vyrovnať  dlh. 

Ak je dom alebo byt splatený a nemá hypotéku, stále môžu existovať značné finančné problémy. Napr. ak nehnuteľnosť potrebuje nákladné opravy predtým, ako bude možné ju predať alebo ju obývať. Je potrebné zohľadniť aj priebežné náklady na dane z nehnuteľností, energie, poistenie bývania a náklady na celkovú údržbu.

Dedenie nehnuteľnosti môže byť finančne prospešné a mnohokrát je to aj cesta, ako zachovať miesto cenných spomienok v rodine. Pri rozhodovaní o tom, čo robiť, však treba mať na pamäti množstvo daňových, finančných a emocionálnych faktorov. Veľa bude závisieť od veľkosti hypotéky, hodnoty nehnuteľnosti a nákladov na údržbu. 

Akú daň je v prípade dedenia alebo predaja zdedenej nehnuteľnosti zaplatiť?

Daň z dedičstva bola k 01.01.2004 zrušená.

Ak sa rozhodnete predať zdedenú nehnuteľnosť, ktorá bola nadobudnutá aspoň pred 5 rokmi, tento príjem z predaja nehnuteľnosti je od dane oslobodený. Pozor však na to, či ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v priamom rade (napr. rodičia, starí rodičia, deti, vnuci) alebo v nepriamom rade (napr. sestra, brat, teta, ujo). Ak by ste ako dedič nadobudli nehnuteľnosť dedením v nepriamom rade, lehota 5 rokov sa vám začína počítať odo dňa nadobudnutia dedičstva.

Príklad 1: Zdedíte byt po rodičoch, ktorí ho vlastnili 6 rokov a vy ho následne hneď predáte. Znamená to, že vám nevznikla povinnosť platiť daň z príjmu z predaja tohto bytu.

Príklad 2: V roku 2019 zdedíte pozemok po bratovi, ktorý ho nadobudol v roku 2010 a rozhodnete sa ho predať v roku 2020, v takomto prípade príjem z predaja pozemku nie je od dane oslobodený.

Môžem sa dedičstva vzdať?

Dedič určený v závete, ako aj dedič určený na základe zákona môže dedičstvo odmietnuť. Môže mať ale spätné právne účinky. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa. 

Nie je podstatné, či dedič odmietajúci dedičstvo mal v čase odmietnutia dedičstva správnu predstavu o veľkosti a stave majetku alebo o výške dlhov. Na platnosť vyhlásenia o odmietnutí dedičstva toto nemá vplyv a vyhlásenie o odmietnutí je účinné bez ohľadu a omyl dediča.

Môžem sa vzdať len časti dedičstva?

Podľa nášho zákona to možné nie je. Dedičstvo môžete odmietnuť len ako celok. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva môže dedič urobiť do jedného mesiaca odo dňa, kedy bol o dedení upovedomený. 

Emocionálne a vzťahové problémy

Pri dedení domova, kde rodina bývala dlhší čas, môžu nastať emocionálne a vzťahové problémy. Ak by každý z viacerých dedičov odkázal časť vlastníctva, môže to vyriešiť problémy a každý s dedičov by v ideálnom prípade dostal rovnaký diel majetku. 

Ak chce jedna osoba ostať bývať v nehnuteľnosti, môže odkúpiť vlastnícke podiely ostatných dedičov. 

Ak sa však nehnuteľnosť predá, môže byť relatívne jednoduché rozdeliť výnosy medzi viacerých dedičov. 

Za účelom prenájmu sa dediči môžu dohodnúť na rozdelení príjmu po výdavkoch.

Dediči často zapájajú tretiu stranu, ako je právnik. Uľahčí to tak diskusiu a celkovo ťažkú situáciu a zabezpečí sa tak dohoda, ktorej bude každý z dedičov rozumieť, aby sa predišlo budúcim nedorozumeniam.Zdedili ste nehnuteľnosť a radi by ste ju predali? Požiadajte o cenovú ponuku vašej zdedenej nehnuteľnosti prostredníctvom tohto linku

https://www.reins.sk/chcem-predat

a radi Vám pomôžeme pri vybavovaní všetkých potrebných náležitostí, ktoré sú s týmto procesom spojené. 
Pokračujte v čítaní